/* Feeds ----------------------------------------------- */ #blogfeeds { } #postfeeds { padding:0 15px 0; }

Sunday, October 29, 2006

El castellà “cohete” ve del catalá "coet-coa"

LES FALARIQUES (COETS) DEL REI EN JACME

¿Quines armes podien canviar la història a partir de la conquesta de València (1238)? Van ser les armes de pólvora. Degut a la manca de documents ha costat arribar-hi, ens hem de basar en petits indicis que han passat per alt els que han volgut suprimir la nostra història. Catalunya és un dels països on s’han cremat o expoliat més arxius-biblioteques, dels importants coneguts: Poblet, Ripoll.. Els documents que s’han salvat ha sigut gràcies a particulars. També s’han retocat documents per a demostrar que no érem res (es pot provar, vegeu l’annex)

Encara que els moros van poder conèixer i obtenir la pólvora a través d’Orient mitja, tenim evidències del seu ús per part del rei en Jacme a la conquesta de València - que és, amb diferència, el primer ús documentat de la pólvora a Europa.

Gerald Messadié a “Les grandes inventions de l’humanitè” documenta l’ús de la pólvora en forma de coets per part del rei en Jacme durant la conquesta de València

La paraula castellana “cohete” vindria del català coet que a la vegada vindria de cua/coa –que és la que estabilitza el coet–, si fos castellana es diria “colete” derivat de “cola

La Enciclopèdia Espasa (1934) a l’entrada “cohete” diu:

“..Pero este hecho no significaba en modo alguno que los chinos conocieran los cañones sino que usaban flechas que tenían un cohete en su extremidad, análogamente a las llamadas falaricas, que estaban en uso en España en el año 1234, siendo empleadas por el ejército de don Jaime I el Conquistador contra el castillo de Museros”.

Vàrem aconseguir-les en una relació directe amb la Xina (amb la que teníem intercanvis comercials i d’ambaixadors)